Najavo e-Business

Nechajte za seba hovoriť služby zákazníkom a sprístupnite tovar širokému okoliu z pohodlia domácnosti.
buskat

Najavo e-Business je Internetový obchod on-line prepojený s IS Najavo Professional. Automatická reflexia na zásobu tovarov na sklade, generovanie objednávok, či tvorbu cenových pásiem, akcií apod. Aplikácia je plne konfigurovateľná s možnosťou zmeny designu. Vygenerovaná stránka je validná podľa najprísnejších Internetových noriem, optimalizovaná pre širokú škálu Internetových prehliadačov.

 

 

 

 

ebusinessPonúkame

 • Napojenie na skladový systém IS Najavo.
 • Okamžité generovanie objednávok.
 • Katalóg tovarov.
 • Kategorizácia tovarov.
 • Detail tovaru (kód, popis, obrázok…).
 • Prístup (ne)registrovaných užívateľov.
 • Cenové pásma pre jednotlivých užívateľov.
 • Prehľady objednávok, nedodaného tovaru, nevyplatených faktúr.
 • Zasielanie informačných mailov.
 • Kriteriálne aj textové vyhľadávanie.
 • Filtrácia výsledných zoznamov tovarov (napr. podľa značky).
 • Triedenie tovarov.

ebusobjKonfigurácia

Stránka je plne konfigurovateľná. Nastavenia sa vykonávajú cez supervizorské konto priamo cez web. Nastavenia týkajúce sa obsahu a užívateľov, sú vykonávané priamo v IS Najavo. Systém je navrhnutý, aby bolo možné meniť aj vzhľad, ktorý sa môže prispôsobiť zákazníckym stránkam. Užívateľské rozhranie je zasa možné dopĺňať (podľa potrieb) a tak sa dá vytvoriť z Internetového obchodu nástroj pre riadenie vzťahov so zákazníkmi. Či už sú to cenové pásma alebo rôzne výpisy korešpondujúce s konkrétnym zákazníkom ako prehľady neuhradených faktúr, nedodaných tovarov apod.

Príklad implementácie Najavo eBusiness: http://www.u-max.sk