Tag Archives: MBM

Prenos údajov z PJ do IS Najavo

  Udaje, ktore je potrebne z PJ prenasat do IS Najavo Pokial ide o udaje posielane na mesacnej baze, v MOS zrejme na funkciu Uzavierka mesiaca by bola naviazana funkcia, ktora by do TXT suboru vygenerovala vsetky potrebne mesacna udaje, ktore by sa nasledne importovali do web aplikacie a zapisali priamo do db Najavo v [...]

read more