Dokumenty

Prenos údajov z PJ do IS Najavo

  Udaje, ktore je potrebne z PJ prenasat do IS Najavo Pokial ide o udaje posielane na mesacnej baze, v MOS zrejme na funkciu Uzavierka mesiaca by bola naviazana funkcia, ktora by do TXT suboru vygenerovala vsetky potrebne mesacna udaje, ktore by sa nasledne importovali do web aplikacie a zapisali priamo do db Najavo v [...]

read more

Manuál eInfo

Manuál k portálu eInfo si môžete stiahnúť: Manuál eInfo

read more

Manuál k IS Najavo professional

Používateľská príručka Najavo Professional: Stiahnúť

read more

Modul členské vklady

Popis nového modulu členské vklady:

read more