Zmeny v nových verziách IS Najavo

Popisy zmien k novým verziám: 2013 Najavo Professionál Na stiahnutie: ZPOPIS_ZMIEN_v.2013.1.1.XX ZPOPIS_ZMIEN_v.2013.1.2.XX ZPOPIS_ZMIEN_v.2013.1.3.XX IS NAJAVO verzia 2013.1.3.XX – DOPLNKY, ZMENY   POKIAĽ NEBOL ROBENÝ UPGRADE NA PREDOŠLÚ VERZIU, DOPORUČUJEME SI PREZRIEŤ AJ MANUÁL K TEJTO VERZII (VŠETKY POPISY ZMIEN OD VERZIE 2007.1.2.54 SÚ K DISPOZÍCII NA NAŠOM SERVRI FTP V ADR. NAJAVO/POPISY ZMIEN VERZIÍ )     Párovanie [...]

read more

Prenos údajov z PJ do IS Najavo

  Udaje, ktore je potrebne z PJ prenasat do IS Najavo Pokial ide o udaje posielane na mesacnej baze, v MOS zrejme na funkciu Uzavierka mesiaca by bola naviazana funkcia, ktora by do TXT suboru vygenerovala vsetky potrebne mesacna udaje, ktore by sa nasledne importovali do web aplikacie a zapisali priamo do db Najavo v [...]

read more

Manuál eInfo

Manuál k portálu eInfo si môžete stiahnúť: Manuál eInfo

read more

Manuál k IS Najavo professional

Používateľská príručka Najavo Professional: Stiahnúť

read more