Služby

HelpdeskPodpora

Na naše softvérové riešenia poskytujeme pravidelné upgrady, ktoré aktualizujú programy v zmlysle legislatívnych zmien, technologických trendov a požiadaviek zákazníkov.

Poskytujeme telefonické poradenstvo, ktoré zahŕňa konfiguráciu systému, riešenie konkrétnych úloh z praxe, import, export alebo modifikáciu dát podľa požiadaviek zákazníkov a ďalšie služby, ktoré majú za cieľ efektívne využívanie podnikového informačného systému.

 

Podnikové procesy

Poskytujeme analýzu a optimalizáciu podnikových procesov, ktorých výsledkom je definícia režimu práce a toku dokladov s odstránením neefektívnych a duplicitných činností.

Následnou konfiguráciou informačného systému zároveň riešime prístupové práva k jednotlivým údajom a tiež k funkciám v moduloch.

7442623562_82d3dd64d5_bŠkolenia

Školenia na naše programové riešenia a na administráciu informačného systému realizujeme odbornými pracovníkmi u nás alebo u zákazníka na cvičných alebo ostrých dátach.