Prenos údajov z PJ do IS Najavo

Prenos údajov z PJ do IS Najavo

 

http://www.najavo.sk/dokumenty/test.pdf

Udaje, ktore je potrebne z PJ prenasat do IS Najavo

Pokial ide o udaje posielane na mesacnej baze, v MOS zrejme na funkciu Uzavierka mesiaca by bola naviazana funkcia, ktora by do TXT suboru vygenerovala vsetky potrebne mesacna udaje, ktore by sa nasledne importovali do web aplikacie a zapisali priamo do db Najavo v centre

 • Automaticke udaje evidovane v PCP – udaje z databazy Uzavierok MBM, ktore sa importuju do Najava
  • 1. Denne udaje v € – udaje sa zapisuju pravidelne kazdy den
   • 1.1 Pociatocny stav hotovosti – zada sa len 1x, poc.stav nasledujuceho dna je vypocitany ako koncovy stav z predosleho dna
   • 1.2 Trzba – hotovost (+)
   • 1.3 Trzba – bankova karta
   • 1.4 Unikasa – hotovost (+)
   • 1.5 Unikasa – bankova karta
   • 1.6 Prijem v hotovosti (+)
   • 1.7 Cash back (-)
 • 2. Mesacne udaje
  • 2.1 Nakupy na COOP karty – sumovanie z dennych importov z MBM
  • 2.2 Vratene flase v €
  • 2.3 Predane flase v €
  • 2.4 Pocet blockov – sumovane z dennych uzavierok
  • 2.5 Zlava Orange v €
  • 2.6 Zlava Azet v €
  • *pripadne aj dalsie zlavy viazane na karty

2.7 Predaj na faktury v € – zistit z databazy Vydaja na zaklade definovaneho cisla pohybu resp. pohybov

 • Rucne zadavane udaje (cez eInfo) návod na eInfo kliknite tu.
  • 3. Denne udaje v €
   • 3.1 Odvod hotovosti (-)
   • 3.2 Povolene kratenie trzby (-) – suma za mesiac sa musi rovnat suctu sumy Nakupov v cudzich PJ (4.2) a sumy Ostatnych nakladov (4.3)
  • 4. Mesacne udaje (novy import)
   • 4.1 Drobny vydaj z vlastnej PJ v €
    • 4.1.1 Cistiace potreby
    • 4.1.2 Kancelarske potreby
   • 4.2 Nakup v cudzich PJ v €
    • 4.2.1 Cistiace potreby
    • 4.2.2 Kancelarske potreby
    • 4.2.3 Ostatne
    • 4.2.4 Kopirovanie
    • 4.2.5 Bankove poplatky
    • 4.2.6 Postovne znamky
   • 4.3 Ostatne naklady v €
    • 4.3.1 Mzdy
    • 4.3.2 Dohody o vykonani prace
    • 4.3.3 Cestovne
   • 4.4 Stravovanie zamestnancov
   • 4.5 Stravne listky a ostatne poukazky v €
    • Moznost zadat max. 4 odvody pocas mesiaca za kazdy typ stravneho listka

 

Aplikacia eInfo, Najavo by mala zobrazovat aj denny udaj

 • Konecny stav hotovosti

 

Konecny stav = 1.1 (Pociatocny stav) + 1.2 (Trzba-hotovost) + 1.6 (Prijem hotovosti) + 1.4 (Unikasa-hotovost) – 3.1 (Odvod hotovosti) – 1.7 (Cash back) – 3.2 (Povolene kratenie trzby)

 

 • Celkovu hodnotu Trzby

 

Trzba = 3.1 (Suma Odvedene hotovosti) + Konecny stav hotovosti z posledneho dna mesiaca + 1.3 (Suma Trzba-bankova karta) + 1.4 (Unikasa-hotovost) + 1.5 (Unikasa-bankova karta) +4.2 (Nakup v chudzich PJ)

 

 • Celkovu hodnotu Maloobchodneho obratu

MO = Trzba + 2.7 (Predaj na faktury) + 4.5 (Stravne listky) + 4.4 (Stravovanie zamestnancov)

Post Tagged with , ,

Pridaj komentár