Podnikové informačné systémy

• Podvojné učtovníctvo, sklady, ...
• Vzdialené pracoviská
• Štatistické prehľady
• Zabezpečená transakčnosť procesov
• Kompletné riešenia vytvorené na mieru

IT riešenia pre stredne a veľké firmy

• podvojné účtovníctvo • skladové hospodárstvo • hmotný a nehmotný majetok • drobný majetok • cenotvorba • veľkoobchod • maloobchod • registračná pokladňa • servis a montáž • jednoduchá výroba • štatistické prehľady • administrátorský modul

Počítačové registračné pokladne a systémy

Informačný systém MOS je určený na riadenie samostatných maloobchodných predajní ako aj siete maloobchodných predajní naviazaných na vlastné veľkoobchodné sklady. Počítačová pokladňa HS 2008 je určená pre registráciu predaného tovaru a služieb v hotovosti.

Informačné systémy pre riadenie skladov

Poriadok v sklade utópiou? Odteraz nie! Najavo ponúka komplexné riešenie riadenia stredných a veľkých skladov. Najavo e-Mobile je technológia, ktorá vytvorí zo skladu on-line stroj, v ktorom sa nestratí žiaden tovar. Vykonávajú sa ním najpotrebnejšie operácie.

Najavo Marketing a štatistiky

Štatistický programový balík určený pre štatistické vyhodnocovanie dát z externých zdrojov. Najavo Marketing bol vyvinutý predovšetkým pre firmy so sieťou maloobchodných predajní, z ktorých sa importujú dáta do centra, kde sa štatisticky vyhodnocujú.Program umožňuje importovať dáta z pokladní.