O nás

SpoluprácaNajavo

Firma Najavo s.r.o. pôsobí v oblasti informačných technológií už viac ako 20 rokov a poskytuje široký rozsah produktov a služieb v oblasti IT.
Nosným produktom spoločnosti je podnikový informačný systém na báze SQL Najavo Professional určený pre stredné firmy, predovšetkým pre obchodné spoločnosti a firmy s montážnou činnosťou a jednoduchou výrobou.

Cieľom spoločnosti je rozvíjať nosný produkt, reagovať na požiadavky zákazníkov a technologické zmeny a poskytovať produkty, ktoré umožnia našim zákazníkom získať konkurenčnú výhodu na trhu.

História
Firma začínala v roku 1990 ako združenie fyzických osôb pod názvom Human Soft a od roku 1994 pôsobila ako spoločnosť s ručením obmedzeným s názvom Human Soft s.r.o.

Prvým softvérovým riešením firmy bol program pre jednoduché a neskôr pre podvojné účtovníctvo. Obidva programy boli postavené na unikátnej desktopovej databáze, ktorá sa v porovnaní s konkurenčnými desktopovými databázami vyznačovala podstatne vyššou rýchlosťou spracovania a sprístupnenia údajov a maximálnou flexibilitou pri programovaní. Firma okrem toho vyvinula systém, ktorý umožňoval rýchly vývoj nových modulov, čo akcelerovalo rozvoj celého informačného systému.

V nasledujúcich rokoch boli vyvinuté rôzne balíky modulov, ktoré spolu tvorili ucelený ekonomicko-informačný systém s obchodným názvom Modular Business Manager.

MBM obsahuje okrem štandardných modulov podvojného účtovníctva, skladov, obchodnej politiky a miezd aj ďalšie programové balíky, ktoré riešia špeciálne triedy úloh našich zákazníkov: pokladničné systémy, špeciálne moduly pre Jednoty, pre výrobu trezorov, strážne služby, nákup obilia, výrobu a predaj múky, foto-servis, podporu pre distribuované pracoviská a mnohé ďalšie.

Logo Najavo

Koncom roka 2001 bol ukončený vývoj podnikového informačného systému Apollo, ktorý je postavený na SQL databáze a je v prostredí Windows. Do projektu Apollo firma vložila svoje dlhoročné know-how v oblasti analýzy, vývoja, nasadenia a prevádzky podnikových informačných systémov, čím vznikol plne transakčný, užívateľsky príjemný a výkonný systém, ktorý pokrýva široké potreby stredných firiem.

V roku 2004 sa firma premenovala na Najavo s.r.o. a nosný produkt

Apollo dostal názov Najavo Professional.

certifikaty1certifikaty2