MBM Modular Business Manager

Ekonomicko-informačný systém určený pre malé a stredné firmy, rokmi overený, prevádzkovateľný v prostredí DOS aj Windows. Systém sa vyznačuje vysokou modularitou, užívateľ si môže svoju aplikáciu vyskladať zo širokej ponuky vzájomne prepojených modulov.

Hlavné súčasti MBM

 • jednoduché účtovníctvo
 • podvojné účtovníctvo
 • bezdokladový styk s bankou
 • skladové hospodárstvo
 • MTZ
 • majetok
 • pokladničné systémy
 • veľkoobchodný sklad
 • maloobchod sklad
 • internetový prenos dokladov
 • archivácia dokladov
 • špeciálne moduly pre Jednoty,
   mlyny, špedičné firmy,
   pre komunikáciu s dátovými
   terminálmi a ďalšie.

Hlavné črty MBM

 • vysoká flexibilita
 • rýchlosť spracovania dát
 • stabilita databáz
 • užívateľská správa databáz
 • meniteľné tlačové zostavy
 • možnosť tlače cez MS Word
 • prístup k modulom a funkciám
   cez užívateľské práva a heslá
 • export databáz do TXT, XLS, DBF
 • nadštandardné databázové funkcie
 • nízke nároky na hardvér