Najavo e-Mobile

Poriadok v sklade utópiou? Odteraz nie, Najavo ponúka komplexné riešenie riadenia stredných a veľkých skladov.

Najavo e-Mobile je technológia, ktorá vytvorí zo skladu on-line stroj, v ktorom sa nestratí žiaden tovar. Skladníci prostredníctvom vreckových počítačov operujú v sklade, kde má všetko svoje miesto. Vykonávajú sa ním najpotrebnejšie operácie ako príjem tovaru, výdaj, kontrola zásob, inventúra. Celý systém je postavený na čiarových kódoch, kde sa dajú definovať nielen jednotlivé tovary, ale aj ich balenia (s automatickým počtom), prepravky, či obaly.

Označením skladu vzniká pridaná hodnota, ktorá podľa dômyselného systému prepojeného s IS Najavo dokáže skladníka navigovať optimálne po sklade, nepošle ho nikam zbytočne a v prípade tovarov so zárukou sa môžu uprednostňovať tovary s najbližšou dobou exspirácie

Najavo Professional dokáže hromadne prerozdeľovať objednávky podľa tovarových skupín do rôznych skladov, takto dokáže viacero skladníkov pracovať paralelne na jednej objednávke. Taktiež sú pripravené nástroje na sledovanie práce zamestnancov, štatistiky o časoch a váhe expedovaného tovaru.

Feeling boxed inPonúkame

 • Rýchlu a neomylnú inventúru.
 • Príjem tovaru s on-line napojením na skladové zásoby.
 • Výdaj tovaru s on-line napojením na skladové zásoby (z / bez objednávky).
 • Presuny tovarov medzi pozíciami.
 • Zobrazovanie ceny tovaru podľa zvoleného partnera (zaradeného do konkrétneho cenového pásma).
 • Rýchlu definícia nových balení s množstvom tovaru.
 • Reflexiu na dátum spotreby.
 • Automatický príjem / výdaj balení (ako napr. fľaše).
 • Priamy prístup na skladový systém došlých / vyšlých objednávok v IS Najavo.
 • Prepojenie s IS Najavo taktiež umožňuje automatizáciu uzatvárania objednávok, tlači paletových a dodacích listov…
 • Generovanie štatistík práce.