Najavo Marketing

Štatistický programový balík určený pre štatistické vyhodnocovanie dát z externých zdrojov.

Najavo Marketing bol vyvinutý predovšetkým pre firmy so sieťou maloobchodných predajní, z ktorých sa importujú dáta do centra, kde sa štatisticky vyhodnocujú.

Rozhodovacie procesy

Najavo Marketing má kľúčový význam pri definovaní cenovej politiky, pri optimalizácii sortimentu a skladových zásob, využívaní ľudských zdrojov a v ostatných oblastiach, ktoré majú vplyv na efektívne fungovanie firmy. Možnosť definície štatistických prehľadov užívateľom dáva nástroj pre optimalizáciu rozhodovacích procesov vo firme.

MarketingCenaAPredaj

Import dát

Program umožňuje importovať dáta o nákupe a predaji tovaru z rôznych systémov, predovšetkým z Registračných pokladní HS2008 a PC pokladní HS2005.

Prenos dát zo vzdialených pracovísk, samotný import do systému i generovanie štatistických prehľadov sú riešené automatizovaným spôsobom.

Systém je možné rozšíriť o ďalšie druhy importov podľa požiadaviek zákazníka a tieto údaje následne štatisticky vyhodnocovať.

 

Definícia štatistík

Obsluha má v programe široké možnosti definície štatistík. Definícia štatistík sa deje výberom požadovaných položiek štatistického prehľadu a definíciou kritérií.

Okrem toho je možné definovať výstupy do MS Excelu a tiež parametre grafického vyjadrenia štatistiky (druh grafu, osi, …).

MarketingCokoladaPrehľad štatistík

Definované štatistiky je možné prehliadať priamo v systéme, kde má obsluha k dispozícii bohaté funkcie na triedenie, filtráciu, vyhľadávanie a podobne.

Štatistiky je možné automaticky distribuovať ako výstupy v MS Exceli vrátane grafov.

 

 

 

MarketingKolac